Thời điểm vàng mua xe Ford

Tất cả Khách hàng tham gia ký hợp đồng và đặt cọc mua xe Ford từ 08:00 sáng ngày 04 tháng 12 năm 2023 đến 18:00 chiều ngày 16 tháng 12 năm 2023 sẽ cơ hội bốc thăm trúng vàng trong sự kiện bốc thăm được tổ chức từ 08:30 sáng đến 18:00 chiều ngày 16 tháng 12 năm 2023.

thời điểm vàng mua xe ford

“Thời Điểm Vàng Mua Xe Ford” – 100% Khách hàng mua xe trúng vàng

Khách hàng ký hợp đồng mua xe Ford từ 8:00 sáng ngày 4/12/2023 đến 18:00 chiều ngày 16/12/2023, sẽ nhận được mã quay thưởng tương ứng với mã và tên khách hàng được lấy ra từ hệ thống bán hàng của Công ty TNHH Ford Việt Nam để tham dự rút thăm xác định trúng thưởng từ nhân viên của Đại lý ủy quyền của Ford Việt Nam. Khi ký hợp đồng, Đại lý sẽ thông báo tới khách hàng thời gian quay thưởng của chương trình là từ 08:30 sáng đến 18:00 chiều ngày 16/12/2023 để khách hàng sắp sếp thời gian tới tham gia quay thưởng. Nếu khách hàng không tham dự được sự kiện quay thưởng theo thời gian đã thông báo, khách hàng có thể làm giấy ủy quyền để đại lý quay thưởng cho khách hàng với thời gian khách hàng muốn quay thưởng trong ngày 16 tháng 12 được ghi rõ trên giấy ủy quyền.
Cơ cấu giải thưởng như sau:
– Sự kiện quay thưởng sẽ diễn ra từ 08:30 sáng đến 18:00 chiều ngày 16/12/2023 tại Ford Long Biên
– Khách hàng được hướng dẫn bằng cách tự nhập mã quay thưởng vào phần mềm rút thăm trực tuyến và click chuột vào nút tham dự rút thăm trực tuyến để xác định trúng thưởng ngay tại chỗ.