Tin tức

Các loại đèn khác nhau trên ô tô và cách sử dụng chúng

Các loại đèn khác nhau trên ô tô và cách sử dụng chúng

Mỗi chiếc xe được trang bị một số loại đèn xe khác nhau, mỗi loại có mục đích quan trọng và độc đáo riêng. Một số người thậm chí có thể không nhận thức được tất cả các loại đèn khác nhau trên xe hơi, nhưng điều quan trọng là phải biết về từng loại đèn của bạn, sử dụng chúng đúng cách và bảo dưỡng chúng thường xuyên. Dưới đây là các loại đèn xe phổ biến và mục đích của chúng:

Đèn cảnh báo nguy hiểm

Đèn cảnh báo nguy hiểm là đèn xe trước sau nhấp nháy và phải được bật bằng tay. Chúng chỉ nên được sử dụng cho trường hợp khẩn cấp. Chỉ sử dụng chúng trong chuyển động để cảnh báo những người lái xe khác về mối nguy hiểm phía trước. Sử dụng chúng khi bị dừng nếu bạn đang gây nguy hiểm h