Chính thức tăng lệ phí trước bạ xe bán tải từ 10/04/2019

Chính thức tăng thuế trước bạ xe bán tải

Ngày 21/02/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 20/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ. Trong đó có một số điểm đáng chú ý đối với xe ô tô như sau:

  • Mức thu lệ phí trước bạ lần đầu với ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống là 10% (trường hợp cần thiết, có thể điều chỉnh tăng nhưng tối đa không quá 50% mức thu quy định chung)
  • Với ô tô vừa chở người, vừa chở hàng (ô tô Pick up chở hàng) có khối lượng chuyên chỏ cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn 1.500kg và có từ 05 chỗ ngồi chở xuống, ô tô tải VAN có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn 1.500kg, mức thu lệ phí trước bạ lần đầu bằng 60% mức thu lệ phí trước bạ lần đầu với ô tô chở người từ 09 chỗ trở xuống. Tức là thuế trước bạ xe bán tải sẽ tăng lên là 6% (tăng gấp 3 lần so với trước đây)
  • Từ lần nộp lệ phí trước bạ thứ 2 trở đi, mức thu áp dụng trên toàn quốc đối với các loại xe nêu trên là 2%.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10/04/2019

Chi tiết Nghị định xem tại đây:

http://www.mediafire.com/file/3qhc9argrgmhmkx/Nghi_dinh_tang_thue_truoc_ba_xe_ban_tai.pdf/file

Viết một bình luận